• ડઢાણિયા પરિવાર વેબસાઈટ / ડીરેકટરી
    ડઢાણિયા પરિવાર વેબસાઈટ/ડીરેકટરી www.dadhaniaparivar.in Contact email:contact@dadhaniaparivar.in
  • ** ડઢાણિયા પરિવાર સ્નેહમિલન **
    • સાંસ્કુતિક કાર્યક્મ્.......................... • ભોજન સમાંરભ........................................ તારીખ:11/1/2013, શનિવાર......................... સમય:04:30 કલાકે .................................... સ્થળ: અર્જુન પાર્ટી પ્લોટ કલાવડ રોડ સપ્તપદી પ્લોટની પાછળ, રાજકોટ
TOTAL FAMILY:2235
TOTAL MEMBERS:9555

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

દેશ વિદેશમાં વસતા ડઢાણિયા પરિવારને સંબંધ સેતુ થી જોડવાના હેતુથી તા.૦૩/૦૩/૨૦૧૨ ના સોનેરી દિવસે પરિવાર ઓનલાઈન ફેમીલી ડીરેક્ટરી (www.dadhaniaparivar.in) તથા પરિવાર પરિચય પુસ્તક સંબંધ સેતુનું સમસ્ત ડઢાણિયા પરિવાર ની હાજરીમાં વિમોચન કરવામાં આવ્યું...

પરિવાર ભાવના દ્રઢ બને, શૈક્ષણિક વિકાસ થાય, સમાજ ઉત્કર્ષની વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓના શ્રી ગણેશ થાય,સહિયારા પુરૂષાથઁ દ્વારા એકબીજાની શક્તિનો ઉપયોગ કરી વિકાસના કામોને વેગ આપી શકીએ, એ ઉદેશ સિધ્ધ કરવાના હેતુથી આ ઓનલાઈન ડિરેક્ટરી પરિવાર સમક્ષ મુકવામાં આવી.